Журнал «Медичні аспекти здоров'я жінки» № 3 (138) ‘ 2021

Акушерство / Актуальна тема

5-7 Особливості терапії COVID‑19 у вагітних: огляд останніх протоколів і досвід України. За матеріалами конференції
Р. О. Ткаченко, д. мед. н., професор, завідувач курсу акушерської реанімації кафедри акушерства, гінекології і репродуктології Національного університету охорони здоров’я України ім. П. Л. Шупика

Акушерство / Рекомендації

11-28 Гіпертонічна хвороба у вагітних. Методичні рекомендації для акушерів-гінекологів, сімейних лікарів, терапевтів, кардіологів
Т.В. Авраменко, д.мед.н., професор, завідувач відділення акушерської ендокринології та патології плода ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук’янової» НАМН України, І.М. Мелліна, д.мед.н., старший науковий співробітник відділення акушерської ендокринології та патології плода ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук’янової» НАМН України

Акушерство / Лікарський практикум

41-43 Ключові моменти трансфузійної терапії загрозливих станів в акушерстві. За матеріалами конференції
Р. О. Ткаченко, д. мед. н., професор, завідувач курсу акушерської реанімації кафедри акушерства, гінекології і репродуктології Національного університету охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика

Акушерство / Огляд

48-52 Вплив внутрішньоутробних і материнських інфекцій на передчасний розрив плодових оболонок: особливості ведення вагітності
Н. Г. Шпікула, лікар-геніколог, КНП «Тернопільський обласний клінічний перинатальний центр “Мати і дитина”» Тернопільської обласної ради

Гінекологія / Актуальна тема

44-47 Екстрена контрацепція: огляд сучасних засобів. За матеріалами конференції
В. О. Потапов, д. мед. н., професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології Дніпровського державного медичного університету

Гінекологія / Огляд

8-10 Жінки в менопаузі і стратегія Life еxtension
І. В. Лахно, д.мед.н., професор кафедри акушерства та гінекології Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна; Ю.В. Подбельцева, лікар-гінеколог вищої категорії, жіноча консультація поліклініки № 3, м. Харків; В.М. Крекніна, лікар-гінеколог вищої категорії, поліклініка ОАО «Інтерпайп», м. Дніпро
37-40 Тиболон: гормономодулюючий вплив на жіночу репродуктивну систему

Гінекологія / Думка фахівця

34-36 Сучасний менеджмент інфекційно-запальних процесів генітального тракту: найближчі і віддалені ефекти для здоров’я жінки. За матеріалами конференції
А. А. Суханова, д. мед. н., професор кафедри акушерства, гінекології і репродуктології Національного університету охорони здоров’я України ім. П. Л. Шупика, м. Київ

Урогінекологія / Огляд

53-61 Місце дулоксетину в консервативній терапії стресового нетримання сечі у жінок
В. І. Горовий1, к. мед. н., доцент кафедри хірургії № 1 з курсом урології, В. Є. Литвинець2, асистент кафедри урології; 1Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова, 2Івано-Франківський національний медичний університет

Міждисциплінарні проблеми / Конференції

62-66 PedSMART. Вакциноконтрольовані інфекції
І.П. Колеснікова, доктор медичних наук, професор, завідувачка кафедри епідеміології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, Л.О. Раковська, кандидат медичних наук, доцент кафедри педіатрії No 2 Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, С.О. Гапонова, лікар-педіатр, завідувачка дитячої поліклініки медичної мережі «Добробут», член прав- ління ГС «Українська академія педіатричних спеціальностей»