Журнал «Дитячий лікар» № 2 (47) ‘ 2016

Пульмонологія

5-19 стр. Пневмонія
Ю.В. Марушко, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Г.Г. Шеф, к.мед.н., доцент, кафедра педіатрії післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, м. Київ
Закінчення. Початок опубліковано в № 1 (46) 2016 р. [ . . . ]
49-51 стр. Применение гипертонического солевого раствора 7% с гиалуроновой кислотой 0,1% у младенцев с бронхиолитом легкой и умеренной степени тяжести

Бронхиолит – наиболее частое инфекционное заболевание нижних дыхательных путей (ДП) у детей младше 1 года, является основной причиной госпитализации в этом возрасте, проявляется острым воспалением, отеком и некрозом эпителиальных клеток мелких бронхиол диаметром от 75 до 300 мкм. Обычно бронхиолит проходит самостоятельно, проявляется насморком, сухим кашлем с незначительным втяжением межреберных промежутков и диффузными аускультативными хрипами, однако примерно 1% младенцев, имеющих факторы риска, нуждаются в госпитализации, чаще во время сезонных эпидемий респираторных инфекций. По данным ВОЗ, во всем мире за год по причине бронхиолита происходит 18 000-75 000 госпитализаций и 90-1900 смертей. [ . . . ]

Ендокринологія

20-26 стр. Особливості перебігу ожиріння у дітей підліткового віку
Г.О. Леженко, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, К.В. Гладун, к.мед.н., асистент, кафедра госпітальної педіатрії Запорізького державного медичного університету
Надмірна вага і ожиріння визначаються як аномальні і зайві жирові відкладення, які можуть завдати шкоди здоров’ю. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) за 2014 рік, понад 1,9 мільярда дорослих людей у віці > 18 років мають надлишкову вагу. З них понад 600 мільйонів осіб страждають від ожиріння. У 2013 році 42 мільйони дітей віком до 5 років мали надлишкову вагу або ожиріння. Велика частина населення світу проживає в країнах, де надмірна вага й ожиріння частіше призводять до смерті, ніж знижена маса тіла. З 1980 року кількість осіб у всьому світі, які страждають на ожиріння, більш ніж подвоїлася. ВООЗ прогнозує до 2030 року безпрецедентний рівень ожиріння в Європі. Згідно з її даними, з проблемою ожиріння найбільшою мірою стикнуться Ірландія, Греція, Іспанія, Австрія і Чехія. Значно додасть у цьому показнику і Швеція. [ . . . ]

Міждисциплінарна проблема

32-34 стр. Підручник для педіатрів Нельсона
В.С. Андрух, лікар-педіатр, Міська дитяча лікарня, м. Долина, Івано-Франківська обл.
Завдяки авторам Robert M. Kliegman, Bonita F. Stanton, Josef St. Geme, Nina F. Schor та видавництву «Saunders», педіатрична спільнота світу одержала у 2015 р. чергове, 20-те видання книги «Nelson Textbook ofPediatrics» («Підручник для педіат­рів Нельсона»).  [ . . . ]
35-42 стр. Пробіотичні препарати: обґрунтування застосування в педіатричній практиці

На жаль, проблеми з «животиком» у немовлят бувають нерідко – це і кольки, і здуття, і діарея, і закрепи... І найчастіше їх причину визначають вже звичним для всіх словом «дисбактеріоз». У медичній літературі частіше вживається термін «дисбіоз», що означає зміну нормального видового складу кишечника. Що ж призводить до таких порушень і як можна налагодити нормальну роботу кишечника, без якої неможливий і якісний сон, і злагоджена робота всього організму, і, як результат, міцне здоров’я дитини? Спершу слід зупинитися на тому, що ж являє собою нормальна кишкова мікрофлора дітей раннього віку і як вона впливає на роботу всього організму. [ . . . ]

Кардіологія

43-48 стр. Роль вітамінів групи В у лікувальних заходах при первинній артеріальній гіпотензії
Ю.В. Марушко, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, О.В. Хомич, Т.В. Гищак, к.мед.н., доцент, кафедра педіатрії післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, м. Київ
Артеріальна гіпотензія (АГТ) – актуальна проблема педіатрії. Серед дітей молодшого шкільного віку АГТ трапляється у 1,2-3,1%, серед дітей старшого шкільного віку – у 9,6-14,3%. Дівчатка страждають на АГ частіше, ніж хлопчики. Патогенез АГТ на сьогодні остаточно не з’ясований у зв’язку з наявністю численних чинників, що сприяють розвитку АГТ. У цьому плані має значення і певний дефіцит вітамінів, особливо групи В, якщо врахувати їхній вплив на стан і діяльність вегетативної та нервової системи. Мета роботи – узагальнити дані літератури та власні спостереження щодо гіпотензивних станів у дітей та можливості їх корекції шляхом застосування вітамінів групи В. [ . . . ]

Інфекційні захворювання

27-31 стр. Клинический случай геморрагического перикардита у ребенка, больного гриппом
А.П. Волосовец1, член-корреспондент НАМН Украины, д.мед.н., профессор, заведующий кафедрой, С.А. Крамарев2, д.мед.н., профессор, заведующий кафедрой, С.П. Кривопустов1, д.мед.н., профессор, Т.Г. Чухрай3, к.мед.н., доцент, Л.А. Палатная2, к.мед.н., доцент, О.Л. Дзюба4, к.мед.н., главный врач, С.Н. Гнатюк4, Н.В. Балыкина1, к.мед.н., ассистент, С.В. Иорданова4, В.В. Гнатюк4, А.В. Купкина1, А.В. Лысый1, 1кафедра педиатрии № 2 Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, 2кафедра детских инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, 3кафедра детской анестезиологии и интенсивной терапии Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика, 4Киевская городская детская клиническая больница № 2
Эпидемия гриппа 2015-2016 гг. характеризовалась тяжелым течением и значительными контингентами взрослого и детского населения, заболевшего острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом. По информации Центра гриппа и Украинского центра по контролю и мониторингу заболеваний МЗ Украины, в целом ОРВИ и гриппом переболели более 4 млн лиц (10% населения страны), среди них более 60% составили дети. Эпидемией в январе-феврале 2016 года было охвачено большинство областей Украины. Было зарегистрировано более 350 вирусологически подтвержденных летальных исходов в результате гриппа, в том числе у 5 детей до 17 лет и у 2 беременных. [ . . . ]

Оториноларингологія

52-66 стр. Гострий риносинусит

Затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я України 11 лютого 2016 року № 85 Протокол призначений для керівників закладів охорони здоров’я (ЗОЗ) та їхніх заступників, фізичних осіб-підприємців, лікарів загальної практики-сімейних лікарів, лікарів-терапевтів дільничних, лікарів-педіатрів дільничних, лікарів-оториноларингологів, лікарів-оториноларингологів дитячих, лікарів приймальної палати (відділення), лікарів-стоматологів-хірургів, лікарів-терапевтів цехової лікарської дільниці, лікарів-терапевтів підліткових, середнього медичного персоналу, інших медичних працівників, які беруть участь у наданні первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги пацієнтам (дорослим та дітям) з гострим риносинуситом. [ . . . ]