Журнал «Медичні аспекти здоров'я жінки» № 1 (148) ‘ 2023

Гінекологія | Клінічна лекція

12-16 Екосистема піхви і сучасні підходи до профілактики виникнення рецидивів вагінальних інфекцій
З.М. Дубоссарська, д. мед. н., професор кафедри сімейної медицини факультету післядипломної освіти Дніпропетровського державного медичного університету
40-43 Препарати біорегуляційної корекції при дисгормональних порушеннях і захворюваннях у жінок. За матеріалами конференції
О.П. Кононець, к. мед. н., кафедра акушерства та гінекології № 1 Національного університету охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика

Гінекологія | Думка фахівця

17-22 Психосоціальний стрес, зміни мікробіому жінки, дисрегуляція імунітету, розвиток інфекцій генітального тракту: як розірвати причинно-­наслідковий ланцюг?
Т.Ф. Татарчук, д.мед.н., професор, чл.‑ кор. НАМН України, заступник директора з наукової роботи та завідувач відділення ендокринної гінекології ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. академіка О.М. Лук’янової НАМН України»

Невідкладні стани в акушерстві | Матеріали симпозіуму

6-8 Нові підходи до лікування коагулопатичних кровотеч в акушерстві
Р. О. Ткаченко, д.мед.н., професор, завідувач курсу акушерської реанімації кафедри акушерства, гінекології та репродуктології Національного університету охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика, КНП «Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини»
9-11 Окситоцин для профілактики атонічної кровотечі при кесаревому розтині очима анестезіолога
К. Римайтіс, д.мед.н., професор, Клініка анестезіології Литовського університету наук здоров’я, м. Каунас

Урогінекологія | Зарубіжний досвід

44-45 Алгоритм надання медичної допомоги дорослим із гіперактивним сечовим міхуром у медичному закладі первинного рівня
Національна служба охорони здоров’я Великобританії (NHS), Рекомендаційний комітет Південно-Східного Лондона, Великобританія

Міждисциплінарні проблеми | Зарубіжний досвід

23-27 Рекомендації щодо покращення стану кісткової системи жінки у різні вікові періоди
Звіт Товариства з досліджень у сфері жіночого здоров’я

Міждисциплінарна проблема | Результати дослідження

46-51 Результати новітніх досліджень у галузі здоров’я жінки та плода, які привернули увагу практикуючого лікаря
М.В. Майоров, КНП «Міська поліклініка № 5» Харківської міської ради

Міждисциплінарні проблеми | Стандарти лікування

55 Про впровадження розширеного неонатального скринінгу в Україні
Наказ МОЗ України від 29.03.2023 № 588
66 Інструкція з екстреної профілактики правця