Журнал «Медичні аспекти здоров'я жінки» № 5 (152) ‘ 2023

Гінекологія | Результати дослідження

10-17 Ефективне лікування резистентних форм вульвовагінального кандидозу
В.В. Бобрицька, к. мед. н., доцент, О.В. Головіна, к. мед. н., Т.О. Козуб,  к. мед. н., доцент, О.М. Аралов, к. мед. н., доцент, кафедра акушерства, гінекології, онкогінекології та ендоскопії Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
33-41 Роль ферментотерапії в лікуванні гінекологічної патології з різним патогенетичним перебігом
В.В. Бобрицька, к. мед. н., доцент, В.С. Страховецький, д. мед. н., професор, завідувач кафедри, А.О. Щедров, к. мед. н., доцент, О.В. Головіна, к. мед. н., Т.О. Козуб, к. мед. н., доцент, кафедра акушерства, гінекології, онкогінекології та ендоскопії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Гінекологія | Думка фахівця

18-23 Вульвовагінальна атрофія: лише дискомфорт чи й віддалені ризики?
О.Г. Яшина, к. мед. н., клініка «Медіком», клініка «Інститут планування сім’ї», м. Київ

Гастроентерологія | Рекомендації

64-77 Ендометріоз: гайдлайн ESHRE 2022

Міждисциплінарна проблема | Доказова медицина

42-51 Результати новітніх досліджень у галузі здоров’я жінки та плода, які привернули увагу практикуючого лікаря
М.В. Майоров, С.І. Жученко, КНП «Міська поліклініка № 5» Харківської міської ради

Міждисциплінарна проблема | Рекомендації

52-63 Ожиріння в дорослих: ведення пацієнтів у клінічній практиці