Журнал «Гострі та невідкладні стани в практиці лікаря» № 6 (63) ‘ 2016

Інформація

14 стр. Поздравляем с юбилеем Александра Анатольевича Галушко!

Резюме: 10 декабря 2016 года доцент кафедры анестезиологии и интенсивной терапии Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л.Шупика Александр Галушко отмечает 50-летний юбилей. Колеги поздравляют постоянного автора журнала «Острые и неотложные состояния в практике врача» и желают ему успехов во всех начинаниях. Ключові слова: юбилей, Александр Галушко, анестезиология, интенсивная терапия. [. . . ]
53-54 стр. Національний протокол з інфузійної терапії

Резюме: Зазначено узагальнену інформацію з Національного протоколу з інфузійної терапії про визначення необхідних об’ємів інфузійної терапії, принципів її проведення, заміни та перерозподілу наявних рідин, поновленню об’єму циркулюючої крові та про покриття щоденних потреб за допомогою інфузійної терапії. Ключові слова: інфузійна терапія, водно-електролітний статус, катетеризація периферичних вен, парентеральна рідинна терапія, інфузійні розчини. [. . . ]
55-56 стр. Резолюція ІІІ Міжнародного конгресу з інфузійної терапії

Резюме: У статті оговорено низку невирішених для України питань в області інфузійної терапії, серед яких, наприклад, застосування вільної донорської крові, вибір інфузійних препаратів, побічні ефекти тощо. Тому Міжнародним конгресом з інфузійної терапії розроблено рекомендації для подолання недоліків в цій галузі. Ключові слова: інфузійна терапія, інфузійні розчини, переливання крові, інфузійна антибіо¬тикотерапія, вільна донорська кров, антибіотики. [. . . ]

Інфузіологія | Терапія

15-18 стр. Колоїди
Д.О. Дзюба, О.А. Галушко, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ
Резюме: Стаття містить інформацію щодо особливостей дії та застосування таких сучасних колоїдів як альбумін та желатин,до того ж зведено їх основні клініко-фармакологічні характеристики. Розглянуто принципи застосування препарату волютенз як сучасного препарату групи желатинів. Ключові слова: волютенз, желатин, альбумін, колоїди, інфузійна терапія. [. . . ]
19-24 стр. Травматичний шок: невідкладна допомога та інтенсивна терапія
С.М. Недашківський, О.А. Галушко, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ
Резюме: Представлено клінічну картину травматичного шоку, його перебіг, принципи надання медичної допомоги постраждалим у стані травматичного шоку на етапах медичної евакуації, прийому у стаціонарі, операційному та післяопераційному періоді. Ключові слова: травматичний шок, вогнепальне поранення, кровотеча, індекс Альговера, невідкладна допомога. [. . . ]

Аналгезії

25-26 стр. Використання препаратів декскетопрофену різних виробників для лікування післяопераційного болю у пацієнтів відділення інтенсивної терапії
С.І. Бабак, О.Ю. Хоменко, М.А. Гордєєва, Ю.В. Ткачук, Комунальний заклад Київської обласної ради «Київська обласна клінічна лікарня»
Резюме: Стаття містить результати дослідження ефективності препаратів декскетопрофену різних виробників у лікуванні післяопераційного болю у пацієнтів загальнохірургічного профілю. Проаналізувавши стан 14 таких пацієнтів, доведено, що препарати декскетопрофену є ефективними для післяопераційного знеболення, їх застосування дає змогу знизити потребу у наркотичних анальгетиках та не викликає побічних ефектів. Ключові слова: декскетопрофен, нестероїди, дексалгін, знеболююче, анальгетик, післяопераційний біль, кейвер, омнопон. [. . . ]
46 стр. Эффективность нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) в лечении боли при остеоартрите: сетевой мета-анализ

Резюме: Вниманию представлен мета-анализ рандомизированных исследований сравнения эффективности и действий различных препаратов НПВП в разных дозировках в лечении боли при остеоартрите. В результате анализа получены доказательства того, что диклофенак в дозе 150 мг/сутки является на сегодня наиболее эффективным НПВП как в уменьшении боли, так и в улучшении физической функции при остеоартрите. Ключові слова: нестероиды, остеоартрит, парацетамол, диклофенак, болевой синдром, нестероидные противовоспалительные препараты. [. . . ]

Анестезіологія

5-13 стр. Особливості анестезії у пацієнтів літнього віку
Ю.О. Площенко, Д.М. Станін, В.В. Халімончик, ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро
Резюме: Стаття наводить принципи фізіологічних змін в організмі літньої людини, особливості дії лікарських препаратів, підготовки літніх пацієнтів до операції, а також виводу з анестезії та специфічних післяопераційних проблем. Ключові слова: анестезія, анестетик, літній вік, старість, наркоз. [. . . ]

Відновлювальна терапія

47-49 стр. Уникальность фармакотерапевтических возможностей углекислого газа (карбокситерапии)
С.М. Дроговоз1, С.Ю. Штрыголь1, М.В. Зупанец1, Е.В. Левинская2, Н.В. Грищенко3, 1Национальный фармацевтический университет, г. Харьков, 2ООО «Медгарант», г. Киев, 3санаторий «Шахтер», г. Трускавец
Резюме: Статья раскрывает потенциал такой медицинской технологии как карбокситерапия. Обозначены преимущества использования углекислого газа в разных сферах медицины. Ключові слова: карбокситерапия, инъекции углекислого газа, СО2, двуокись углерода. [. . . ]

Догоспітальна допомога | Медицина невідкладних станів

27-40 стр. Зовнішня кровотеча з тулуба та шиї

Резюме: Уніфікований клінічний протокол зосереджує увагу на принципах надання медичної допомоги людям із зовнішньою кровотечею з тулуба та шиї. Подані правила надання екстреної медичної допомоги на догоспітальному етапі та особливості лікувальної тактики при кровотечі. Ключові слова: кровотеча, травми тулуба, пошкодження шиї, крововтрата, екстрена допомога. [. . . ]

Кардіологія

50-52 стр. Корвитин – эффективный препарат для комплексной терапии при инфаркте миокарда и ишемическом инсульте

Резюме: Представлено действие и фармакологические эффекты кварцетина в лечении пациентов с инфарктом миокарда и ишемическим инсультом головного мозга, особенно в ранний период развития заболеваний. Препарат Корвитин, который содержит кверцетин, способствует высокой эффективности лечения и значительному улучшению прогноза у таких пациентов, не вызывая осложнений. Ключові слова: Корвитин, инфаркт миокарда, ишемический инсульт, кверцетин, биофлавоноид, артериальное давление. [. . . ]

Токсикологія

42-45 стр. «Жіноча помста» і кримінал: отруєння чемерицею і клофеліном
С.М. Недашківський, О.А. Галушко, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ
Резюме: Часто лікуванням алкоголізму займаються в домашніх умовах, іноді використовуючи токсичні засоби, такі як чемериця та клофелін. Дані речовини можуть викликати отруєння, а тому важливо розуміти прояви таких станів, особливості їх діагностики та лікування. Ключові слова: чемериця, клофелін, алкоголізм, отруєння, промивання шлунка, інтоксикація. [. . . ]