Журнал «Раціональна фармакотерапія» № 1-2 (54-55) ‘ 2020

Погляд фахівця

3-4 Практика лікування пацієнтів із фібриляцією передсердь і високим комбінованим ризиком
О.А. Коваль, д.м.н., професор кафедри внутрішньої медицини № 3 ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»
7-11 Оценка фракции выброса левого желудочка при помощи эхокардиографии: преимущества и ограничения метода
Н.В. Титаренко, к.м.н., ГУ «Национальный институт терапии им. Л.Т. Малой НАМН Украины», г. Харьков
26-31 Ліки без шкоди: менеджмент ризиків взаємодії лікарських засобів у пацієнтів з артеріальною гіпертензією
М.В. Хайтович, д.м.н., професор, завідувач кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, м. Київ

Дослідженнями доведено

22-25 Інфекції сечових шляхів: коли найкращою відповіддю може бути фосфоміцину трометамол?
Т.Л. Можина, к.м.н., «Центр здорового серця», м. Харків

Наука – практиці

36-42 Лечение сердечной недостаточности: назначение ингибиторов SGLT2 необходимо или нецелесообразно?
И.Г. Кравченко, к.м.н., старший научный сотрудник отдела клинической фармакологии и фармакогенетики неинфекционных заболеваний ГУ «Национальный институт терапии им. Л.Т. Малой НАМН Украины». Ю.С. Рудык, д.м.н., заведующий отделом клинической фармакологии и фармакогенетики неинфекционных заболеваний ГУ «Национальный институт терапии им. Л.Т. Малой НАМН Украины». Е.А. Меденцева, к.м.н., младший научный сотрудник отдела клинической фармакологии и фармакогенетики неинфекционных заболеваний ГУ «Национальный институт терапии им. Л.Т. Малой НАМН Украины»