Журнал «Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія» № 1 (98) ‘ 2017

Актуальна тема

5-14 стр. Розширення стратегій боротьби з хронічними захворюваннями органів дихання Європейського інноваційного партнерства з активного і здорового старіння (план дій B3 – сфера заходів 5)
T. Верфель1, P. Хеллінгс2, I. Агаш3, A. Мураро, Ж. Буске4–6. 1Відділ досліджень з імунодерматології та алергології, Медична школа Ганновера, м. Ганновер, Німеччина, представник EAACI. 2Лабораторія клінічної імунології, кафедра мікробіології та імунології, Левенський католицький університет, м. Левен, Бельгія. 3Трансільванський університет, м. Брашов, Румунія. 4Лікарня Університету Монпельє, Франція. 5MACVIA-France, Contre les MAladies Chronique spour un VIeillissement Actif en France − Європейське інноваційне партнерство з активного і здорового старіння, Франція. 6INSERM, VIMA: Ageing and chronic diseases Epidemiological and public health approaches − Проект «Старіння і хронічні захворювання: епідеміологія та охорона здоров’я», U1168, Париж, UVSQ, UMR-S 1168, Університет Версаль-Сен-Кантен-ан-Івлін.
Резюме: У статті представлено стратегії розширення масштабів діяльності при хронічних респіраторних захворюваннях із дотриманням п’ятиступеневої системи Європейського інноваційного партнерства з активного і здорового старіння. Вона може бути використана як модель для розширення діяльності в інших сферах EIP з AHA та при інших хронічних захворюваннях. Ключові слова: хронічні респіраторні захворювання, захворювання дихальних шляхів, ЄС, Європейське інноваційне партнерство з активного і здорового старіння. [. . . ]

На межі спеціальностей

36-38 стр. Неплідність та деякі імунологічні фактори, що її спричиняють
В.В. Бендас, кафедра мікробіології та вірусології Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Резюме: На сьогодні залишаються недостатньо вивченими патогенетичні аспекти безпліддя, зумовлені імунологічними чинниками. У статті наведено найпоширеніші імунні фактори непліддя, а також роль інфекцій сечостатевої системи на подальше безпліддя. Ключові слова: безпліддя, фертильність, імунна система, інфекції, сечостатева система, непліддя. [. . . ]

Нотатки клініциста

40-42 стр. Антагоністи лейкотрієнових рецепторів у терапії бронхіальної астми: ефективність, доведена часом

Резюме: У статті доведена ефективність застосування АЛТР, зокрема найбільш вивченого та уживаного – монтелукасту, при таких фенотипах БА, як астма фізичної напруги та БА, асоційована з алергічним ринітом (АР). Монтелукаст як в монотерпії, так і за умови додавання до ІГКС сприяє зменшенню потреби у рятівних інгаляторах, покращує функцію легень, зменшує клінічні симптоми захворювання та ризик розвитку загострень у дорослих та дітей з БА. Ключові слова: бронхіальна астма, лейкотрієни, інгаляційні глюкокортикостероїди, монтелукаст, Монтел, алергічний риніт. [. . . ]

Огляд

16-22 стр. Хронічне обструктивне захворювання легень: нові рішення старих проблем
О.С. Толох, зав. діагностично-пульмонологічним відділенням Львівського регіонального фтизіо-пульмонологічного клінічного лікувально-діагностичного центру
Резюме: Стаття містить окремі ключові моменти програмного документу GOLD-2017, в якому враховані результати останніх важливих клінічних досліджень, які впливають як на поліпшення діагностики ХОЗЛ, так і на вибір ефективніших схем лікування. Ключові слова: хронічне обструктивне захворювання легень, інгаляція, ХОЗЛ, інгаляційні кортикостероїди. [. . . ]
23-28 стр. Сімейна доброякісна нейтропенія
Д.В. Мальцев, канд. мед. наук, зав. лабораторії імунології та молекулярної біології Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця
Резюме: В огляді наведено етіологію, епідеміологію, патогенез, класифікацію, клінічну картину, принципи діагностики та лікування сімейної доброякісної нейтропенії. Представлено результати дослідження ефективності різних методів терапії СДН. Ключові слова: нейтропенія, імунодефіцит, імунотерапія, періодонтит, оральний кандидоз. [. . . ]

Погляд фахівця

29-32 стр. Проблемы наследственности в возникновении аллергических заболеваний
Б.М. Пухлик, д-р мед. наук, профессор Ассоциация аллергологов Украины
Резюме: В статье рассмотрена соотносительная роль наследственности и среды в возникновении АЗ. На материале обследования 111 близнецовых пар доказано, что в возникновении АЗ имеют значение как наследственные, так и внешнесредовые факторы, однако доля последних преобладает. В то же время при АЗ органов дыхания (АР, БА) доля наследуемости значительно выше. Ключові слова: аллергия, аллергические заболевания, бронхиальная астма, аллергический ринит. [. . . ]

Рекомендації

44-52 стр. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Дефіцит мієлопероксидази фагоцитів»

Резюме: У протоколі наведено епідеміологію дефіциту мієлопероксидази фагоцитів, принципи надання первинної, вторинної та третинної медичної допомоги і опис етапів допомоги. Розглянуто особливості діагностики, лікування та профілактики ДМФ. Ключові слова: дефіцит мієлопероксидази фагоцитів, імунодефіцит, антимікробні хіміопрепарати, імунотерапія. [. . . ]

Дайджест

34 стр. Перегляд діагнозу бронхіальної астми у дорослих

Резюме: Представлено результати дослідження можливості відміни медикаментозного лікування БА у випадково відібраних дорослих з попередньо встановленим діагнозом захворювання. Через рік спостереження за пацієнтами після відміни медикаментозного лікування у 203 з 613 діагноз БА був виключений. У таких пацієнтів є виправданим перегляд встановленого діагнозу. Ключові слова: бронхіальна астма, обструкція дихальних шляхів, протиастматичні засоби. [. . . ]
34 стр. Зв’язок застосування засобів від печії під час вагітності та астми в дітей

Резюме: Команда вчених, проаналізувавши низку досліджень, в яких взяли участь понад 1,3 млн дітей, виявили зв’язок між матерями та здоров’ям їх дітей у майбутньому. Було з’ясовано, що діти, матері яких під час вагітності застосовували антацидні препарати від печії, принаймні на третину частіше відвідували лікаря з приводу симптомів БА у порівнянні з тими, матері яких не застосовували такі препарати. Ключові слова: печія, астма, антацидні препарати, антагоністи Н2-рецепторів, блокатори протонної помпи, імунна система. [. . . ]
35 стр. Застосування антибіотиків під час вагітності пов’язане з розвитком астми в дітей: дані досліджень

Резюме: За ретроспективним аналізом історій хвороб понад 12 тис. дітей і їх матерів з’ясовано, що 22,2% жінок мали інфекційні захворювання під час вагітності. Застосування антибіотиків під час вагітності асоціювалось з підвищенням ризику розвитку астми в дітей на 89%. Але до цього часу не виявлено, чи пов’язано це з певним антибіотиком чи видом інфекції. Ключові слова: астма, антибіотики, інфекційні захворювання, інфекції, імунна система. [. . . ]
35 стр. Пробіотики не запобігають розвитку ГРВІ у пацієнтів з астмою

Резюме: Британськими вченими було проведене дослідження в умовах реальної клінічної практики, ціллю якого було з’ясувати, чи може застосування пробіотиків, в рамках рутинних порад при зимових ГРЗ, призвести до зниження частоти призначення антибіотиків та випадків ГРЗ у дітей старшого віку та дорослих з астмою в закладах первинної медичної допомоги. Доведено, що щоденне застосування пробіотиків не зменшує частоту призначення антибіотиків. Ключові слова: пробіотики, ГРВІ, астма, ГРЗ, антибіотики, грип, захворювання верхніх дихальних шляхів. [. . . ]