Терапія та сімейна медицина

05.03.2020 Алергія та імунологія Терапія та сімейна медицина Алергічний риніт у практиці сімейного лікаря

Наприкінці минулого року в Києві відбулася науково-практична конференція з міжнародною участю «Компетенції сімейного лікаря в питаннях реабілітації пацієнтів». У рамках заходу особливу увагу було приділено питанням, із якими найчастіше стикаються спеціалісти первинної ланки охорони здоров’я....

05.03.2020 Терапія та сімейна медицина Медичні кадри України: аналіз за 2018 рік (продовження)

В Україні підтримано проголошені резолюцією Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй від 25 вересня 2015 року № 70/1 Глобальні цілі сталого розвитку до 2030 року. Плани щодо реалізації цілей і адаптації завдань та індикаторів з огляду на вітчизняну специфіку викладено в національній доповіді «Цілі сталого розвитку: Україна». Впровадження ініціатив Організації Об’єднаних Націй, міжнародних зобов’язань у рамках євроінтеграційних процесів суттєво змінює систему охорони здоров’я в Україні. ...

05.03.2020 Терапія та сімейна медицина Цирелакс: препарат для проведення циклоплегії та досягнення мідріазу

Зниження гостроти зору та, відповідно, нагальна потреба в корекції аномалій рефракції – ​найпоширеніші причини звернення дітей і дорослих до офтальмологів. На жаль, кількість людей, яким необхідна корекція зору, не лише не зменшується, а навпаки, тільки збільшується. І це не дивно, адже в сучасному стрімкому світі технологій і гаджетів діти вже змалечку опиняються у «візуально агресивному» середовищі й, коли регулярне зорове перенапруження накладається на тло генетичної схильності, розвиток аномалій рефракції стає дуже ймовірним....

05.03.2020 Терапія та сімейна медицина Глаукома: фокус на переваги препарату Косопт

Глаукома – ​хронічне захворювання, що характеризується пошкодженням зорового нерва та втратою полів зору, – є однією з провідних причин сліпоти та незворотного погіршення зору в усьому світі (Coleman A.L., 1999). Це захворювання асоціюється не лише з негативними наслідками для зорової функції, а й із тривожністю та депресією (Caceres D., 2012)....

05.03.2020 Терапія та сімейна медицина Шукаючи комфортні лінзи: обираємо найкращі

Стикнувшись із проблемою зниження гостроти зору, багато пацієнтів вивчають можливості корекції, не пов’язані з носінням окулярів, а згодом розпочинають пошук альтернативи задовільним контактним лінзам, прагнучи обрати найкращі. Спробувавши продукцію різноманітних фірм, більшість споживачів звертає увагу на контактні лінзи всесвітньовідомої компанії Alcon, яка була заснована в 1947 р. двома американськими фармацевтами – Робертом Александером і Вільямом Коннером....

05.03.2020 Онкологія та гематологія Терапія та сімейна медицина 8th Ocular Oncology Day: украинская онкоофтальмология в контексте европейской наук

Приуроченная к 60-летию Итальянского онкоцентра конференция, проходившая 6-7 декабря 2019 года в г. Сиена (Италия), была посвящена проблеме злокачественных новообразований глаза....

05.03.2020 Терапія та сімейна медицина Підсумки 2019 року: офтальмологія

Зима – час, коли фахівці охорони здоров’я традиційно проводять своєрідний аудит професійного життя, адже, щоб намітити нові цілі й напрями розвитку, слід мати чітке уявлення про поточну картину в цілому....

04.03.2020 Терапія та сімейна медицина Застосування Катіонорму при ХСО: унікальна технологія Novasorb®

Хвороба сухого ока (ХСО) – ​поширений патологічний стан, що уражає до 34% певних популяцій, передусім жінок та осіб віком понад 65 років (DEWS, 2007; Schaumberg D.A. et al., 2003). Основні симптоми ХСО – ​нестабільність слізної плівки, розлади зору та біль в очах (Gayton J.L., 2009)....

04.03.2020 Терапія та сімейна медицина Пресбиопия: закономерные проявления возрастной инволюции глаза

Орган зрения выполняет чрезвычайно важную функцию, так как именно благодаря ему человек получает около 90% всей информации об окружающем мире. Свет через глаз стимулирует выработку гормонов надпочечников, щитовидной железы, половых и других желез....

03.03.2020 Терапія та сімейна медицина Оксидативный стресс и методы его коррекции при офтальмопатологии

В связи со старением населения планеты все большее количество людей окажется в группе риска нарушения зрения вследствие возрастных хронических заболеваний. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в первом Всемирном докладе о проблемах зрения в 2019 году подчеркнула, что более 1 млрд человек во всем мире живут с нарушениями зрения и не получают необходимой помощи при таких заболеваниях, как близорукость, дальнозоркость, глаукома и катаракта. ...

24.02.2020 Терапія та сімейна медицина Ендокринологія Особенности клинического течения и проблемы диагностики туберкулеза мочевой системы в современных условиях*

В современную эпоху происходят изменения клинического течения туберкулеза мочевой системы, в том числе туберкулеза почек и мочевыводящих путей. Также под влиянием антибиотиков проявляются особенности специфического туберкулезного воспаления при патоморфологическом исследовании биоптатов. Стойкие изменения симптоматики обусловлены естественной эволюцией микробактерий туберкулеза (МБТ), но в последнее время значительно увеличивается количество мультирезистентных штаммов. Естественный патоморфоз также является следствием изменения иммунореактивности популяции, увеличения числа пациентов с ВИЧ-инфекцией. ...

17.02.2020 Терапія та сімейна медицина Предиктори залізодефіцитної анемії в осіб похилого віку на первинній ланці медичної допомоги: європейське мультицентрове дослідження

Результати описуваного дослідження можуть привернути більше уваги лікарів ЗПСМ до предикторів ЗДА й асоційованих із цією анемією чинників в осіб похилого віку, а також зменшити тягар ЗДА на первинній ланці медичної допомоги. Цей експеримент підтвердив роль шлунково-кишкових захворювань, деяких клінічних ознак і симптомів (ожиріння, слабкість, дратівливість, ксеростомія), застосування певних ліків (НПЗП) як предикторів ЗДА й ознак, асоційованих із цим захворюванням....