Сучасні тенденції імунотерапії злоякісних пухлин

Дата: 21.04.2017

Шпарик

Завідувач відділу хіміотерапії ЛДОРЛДЦ, доцент, кандидат медичних наук Ярослав Васильович Шпарик у своїй доповіді «Сучасні тенденції імунотерапії злоякісних пухлин» розглянув актуальні аспекти ГТ РМЗ. Він нагадав, що тамоксифен був першим і основним методом ГТ метастатичних форм РМЗ у пре- та постменопаузі, що пов’язано з високим рівнем ефективності й невеликою кількістю ускладнень лікування. Сьогодні в першій лінії паліативної ГТ можуть застосовуватись антиестрогени (тамоксифен або тореміфен), інгібітори ароматази, а також фулвестрант. Якщо пацієнтка переходить на нову лінію ГТ, слід повторно визначати рецепторний статус, оскільки у 20% випадків він може змінюватись. Також потрібно пам’ятати, що кожна наступна лінія терапії менш ефективна, ніж попередня.
Перспективною є комбінація ГТ із таргетними препаратами. Дослідження ІІІ фази BOLERO, присвячене вивченню ГТ у комбінації з еверолімусом, показало достовірне поліпшення безрецидивної виживаності при використанні зазначеної комбінації, хоча за показником ЗВ не встановлено достовірної різниці. Дослідження PALOMA-1,2 показали ефективність палбоциклібу в комбінації з летрозолом порівняно з монотерапією летрозолом у першій лінії терапії та істотне збільшення виживаності без прогресування, а PALOMA-3 – ефективність комбінації фулвестранту з палбоциклібом у другій лінії ГТ. Станом на середину квітня 2017 р. рекомендації NCCN з лікування метастатичного РМЗ включають гормонотерапію і комбінацію ГТ із таргетною терапією.

Виправлення до друкованої версії статті

 

ЧИТАТИ НАСТУПНУ ДОПОВІДЬ:

 

Білиньский

Роботу конференції розпочав професор кафедри онкології та медичної радіології Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького (ЛНМУ), доктор медичних наук Борис Тарасович Білинський , який поділився з учасниками спогадами про Анатолія Івановича Гнатишака і презентував книгу, присвячену 100-річному ювілею видатного вченого.

ЧИТАТИ

Думаньский

Член-кореспондент НАМН України, голова правління Національної асоціації онкологів України, ректор Донецького національного медичного університету ім. М. Горького, доктор медичних наук, професор Юрій Васильович Думанський представив доповідь «Розвиток онкологічної освіти в Україні: від кафедри онкології Анатолія Івановича Гнатишака до сьогодні».

ЧИТАТИ

Держко

Завідувач кафедри філософії та економіки ЛНМУ ім. Данила Галицького, доцент, кандидат філософських наук Ігор Зиновійович Держко в доповіді «Світоглядно-філософські аспекти теоретичної і практичної діяльності професора А.І. Гнатишака» поділився з присутніми спогадами про свого вчителя.

ЧИТАТИ

Фецич

Завідувач кафери онкології ЛНМУ ім. Данила Галицького, доктор медичних наук, професор Тарас Григорович Фецич виступив із доповіддю «Кафедра онкології у Львові. Сьогодення і майбутнє».

ЧИТАТИ

Ковальчук

Виступ головного лікаря ЛДОРЛДЦ, головного онколога Львівської ОДА Ігора Васильовича Ковальчука був присвячений діяльності Львівського онкоцентру від часів А.І. Гнатишака до сьогодення та перспективам його розвитку.

ЧИТАТИ

Ковалев1

Наукову частину конференції розпочав головний експерт МОЗ України за спеціальністю «Онкологія», завідувач кафедри онкології Запорізької медичної академії післядипломної освіти, доктор медичних наук, професор Олексій Олексійович Ковальов, який представив доповідь «Індивідуалізація лікування – можливості хіміотерапії раку ще не вичерпані».

ЧИТАТИ

Володько

Професор кафедри онкології та медичної радіології ЛНМУ ім. Данила Галицького, доктор медичних наук Наталія Антонівна Володько представила доповідь «Теоретична спадщина професора А.І. Гнатишака: пророчі ідеї в лікуванні раку яєчника».

ЧИТАТИ

Дійчук

Завідувач відділення урології ЛДОРЛДЦ Юрій Петрович Дійчук виступив із доповіддю «Еволюція підходів в онкоурології та сучасні досягнення».

ЧИТАТИ

Милян

Радіологічні аспекти діагностики пухлин.

Радіологічні критерії відповіді на лікування розглянув завідувач кабінету комп’ютерної томографії, лікар-радіолог ЛДОРЛДЦ Юрій Петрович Милян .

ЧИТАТИ

Тріль

Заступник головного лікаря ЛДОРЛДЦ Орест Володимирович Тріль розпочав свою доповідь «Історія радіології у Львові та радіологічний компонент проекту Світового банку у Львівській області» з історії становлення радіології як науки у м. Львові.

ЧИТАТИ

-->