Радіологічні критерії відповіді на лікування

Дата: 21.04.2017

Милян

Радіологічні критерії відповіді на лікування розглянув завідувач кабінету комп’ютерної томографії, лікар-радіолог ЛДОРЛДЦ Юрій Петрович Милян. Він нагадав, що у 1970‑х рр. оцінка об’єктивної відповіді пухлини набула значного поширення, оскільки стала очевидною потреба у використанні загальноприйнятих термінів для опису результатів лікування злоякісних пухлин. Критерії REСIST дозволяють лікарям визначити, як відповідає пацієнт на терапію, чи наявні в нього стабілізація або прогресування захворювання.
У 2009 р. вийшла остання оновлена версія REСIST 1.1, в якій зменшено кількість вимірюваних утворень (2 – в одному органі і 5 – загалом), що дозволяє оцінити динаміку процесу в ході лікування. За цими критеріями через 4 тижні повною регресією вважається зникнення всіх утворень, частковою – зменшення суми найбільших діаметрів принаймні на 30% і повне зникнення невимірюваних мішеней, прогресуванням – збільшення суми найбільших діаметрів на 20% і поява нових невимірюваних утворень, а стабілізацією – відсутність як прогресування, так і регресії. Також у нових критеріях вимірюваними вважаються лімфатичні вузли розміром >10 мм. При прогресуванні захворювання лікування таргетними препаратами припиняється. Оцінка відповіді на імунотерапію потребує окремих адаптованих критеріїв. Відповідь на імунотерапію може супроводжуватися тимчасовим збільшенням пухлинної маси за рахунок інтенсивної інфільтрації пухлини Т-лімфоцитами. При початковому контролі з використанням радіологічних методів може виявлятися збільшення пухлини у вигляді псевдопрогресування. У такому випадку повторну оцінку слід здійснювати через 4 тижні. Застосування стандартизованої оцінки регресії дозволяє проводити аналіз ефективності лікування в межах одного закладу або порівнювати з даними досліджень, незалежно від місця виконання обстежень. При застосуванні імунотерапевтичних препаратів появу нових вогнищ слід розглядати як псевдопрогресію та ретельно їх оцінювати при повторних дослідженнях із використанням сучасних методів візуалізації.

ЧИТАТИ НАСТУПНУ ДОПОВІДЬ:

Білиньский

Роботу конференції розпочав професор кафедри онкології та медичної радіології Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького (ЛНМУ), доктор медичних наук Борис Тарасович Білинський , який поділився з учасниками спогадами про Анатолія Івановича Гнатишака і презентував книгу, присвячену 100-річному ювілею видатного вченого.

ЧИТАТИ

Думаньский

Член-кореспондент НАМН України, голова правління Національної асоціації онкологів України, ректор Донецького національного медичного університету ім. М. Горького, доктор медичних наук, професор Юрій Васильович Думанський представив доповідь «Розвиток онкологічної освіти в Україні: від кафедри онкології Анатолія Івановича Гнатишака до сьогодні».

ЧИТАТИ

Держко

Завідувач кафедри філософії та економіки ЛНМУ ім. Данила Галицького, доцент, кандидат філософських наук Ігор Зиновійович Держко в доповіді «Світоглядно-філософські аспекти теоретичної і практичної діяльності професора А.І. Гнатишака» поділився з присутніми спогадами про свого вчителя.

ЧИТАТИ

Фецич

Завідувач кафери онкології ЛНМУ ім. Данила Галицького, доктор медичних наук, професор Тарас Григорович Фецич виступив із доповіддю «Кафедра онкології у Львові. Сьогодення і майбутнє».

ЧИТАТИ

Ковальчук

Виступ головного лікаря ЛДОРЛДЦ, головного онколога Львівської ОДА Ігора Васильовича Ковальчука був присвячений діяльності Львівського онкоцентру від часів А.І. Гнатишака до сьогодення та перспективам його розвитку.

ЧИТАТИ

Ковалев1

Наукову частину конференції розпочав головний експерт МОЗ України за спеціальністю «Онкологія», завідувач кафедри онкології Запорізької медичної академії післядипломної освіти, доктор медичних наук, професор Олексій Олексійович Ковальов, який представив доповідь «Індивідуалізація лікування – можливості хіміотерапії раку ще не вичерпані».

ЧИТАТИ

Володько

Професор кафедри онкології та медичної радіології ЛНМУ ім. Данила Галицького, доктор медичних наук Наталія Антонівна Володько представила доповідь «Теоретична спадщина професора А.І. Гнатишака: пророчі ідеї в лікуванні раку яєчника».

ЧИТАТИ

Шпарик

Завідувач відділу хіміотерапії ЛДОРЛДЦ, доцент, кандидат медичних наук Ярослав Васильович Шпарик у своїй доповіді «Сучасні тенденції імунотерапії злоякісних пухлин» розглянув актуальні аспекти ГТ РМЗ.

ЧИТАТИ

Дійчук

Завідувач відділення урології ЛДОРЛДЦ Юрій Петрович Дійчук виступив із доповіддю «Еволюція підходів в онкоурології та сучасні досягнення».

ЧИТАТИ

Тріль

Заступник головного лікаря ЛДОРЛДЦ Орест Володимирович Тріль розпочав свою доповідь «Історія радіології у Львові та радіологічний компонент проекту Світового банку у Львівській області» з історії становлення радіології як науки у м. Львові.

ЧИТАТИ

-->